Ana Menü  

   

Resimler  

   

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayrıntılar

MÜDÜR:
Müdürlüğümüz 6 memur ve 1 büro işçisi ile görev yapmaktadır.

Belediye Encümeni, Belediye Meclisi ve Belediyemize ait yazışmaların düzenli yürütülmesi, gelen-giden evrakların yerine ulaştırılması sağlanmaktadır.

A-MECLİS OTURUMLARI
5393 sayılı kanuna göre Belediye Meclis toplantısı için Vilayet makamına bilgi, Mahalli gazete ilanı, Meclis üyelerine posta yoluyla davetiye tebliği, Zabıta Müdürlüğünce ilan tahtasına asılmak üzere ve ilan memurluğuna hoperlör den ilan edilmesi için ilan tutanağı ile gündem yazılarak gönderilir.
Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararlar Vilayet Makamına gönderilir. Karar özetleri ilan memurluğu ve zabıta müdürlüğüne ilan edilmek üzere gönderilir.
5393 sayılı Belediye kanununa göre Mecliste görüşülen ve konuşulan bütün konular, alınan kararlar kasete kayıt yapılarak bilahare dinlenip, yazılarak tutanak haline getirilir. Meclis Başkanı ve Meclis Katiplerine imza ettirilerek dosyasına konulur. Alınan Meclis kararları ilgili birimlere gönderilir.
B-ENCÜMEN OTURUMLARI
Belediyemiz Encümeni Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki defa toplanır. Burada alınan kararlar yazıldıktan sonra ilgili birimlere gönderilir.

C-İLAN MEMURLUĞU
İlan memurluğuna çeşitli kuruluşlardan gelen ilanlar anons edilerek ilgili kuruluşlara ilan tutanakları gönderilir. Ayrıca Belediyemizin çeşitli ilanları, cenaze, kan ve çocuk kayıp, buluntu anonsları yapılır.
D-EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ
Belediyemize PTT Müdürlüğü ve diğer yollarla gelen evraklar, Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından imza edilerek ilgili birimlere gönderilir.
E-YAZIŞMALAR VE ARŞİV
Belediye Başkanının görev yazıları, Müdürlükler arası yazışmalar yapılır. Düzenli bir arşive sahiptir.

   
© 2011 ERZİNCAN DEMİRKENT BELEDİYESİ & TÜM HAKLARI SAKLIDIR