Ana Menü  

   

Resimler  

   

Yapı Kullanma Ruhsatı

Ayrıntılar

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK:

1- Belediye Başkanlığına Dilekçe:
a- Emlak servisine beyanname
b- Belediye Gelir Müdürlüğünden ilişki kesme belgesi alınacak
c- Fevzi Paşa Vergi Dairesinden 2 Nolu beyanname (ilişik kesme belgesi alınacak)

2- Sağlık Müdürlüğünden:
a- Sağlık Raporu alınacak

3- İnşaat fenni sorumlusundan
a- (Binanın Durumunu Bildirir) rapor alınacak
b- İnşaata ait beton numune raporu (Bayındırlık Müdürlüğünden yada Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünden)
c- İnşaata ait ruhsatın fotokopisi

4- Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğünden pirim borcu olmadığına dair belge alınacak.

5- Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden cins değişikliği yapılacak

6- Bahçe duvarının, imar planındaki (köşeler kırılarak) şekle uygun hale getirilecek.

7- Otopark bedellerinin yatırıldığına dair makbuzlar getirilecek.

8- Sığınak Komisyon Raporu

Not: Yukarıdaki işlemlerin tamamı yapıldıktan sonra İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE getirilecek.

   
© 2011 ERZİNCAN DEMİRKENT BELEDİYESİ & TÜM HAKLARI SAKLIDIR