Ana Menü  

   

Resimler  

   

Yapı Ruhsatları

Ayrıntılar

İnşaat ruhsatı almak için gerekli belgeler

Ruhsat için dilekçe
Tapu fotokopisi
İmar durumu
Zemin etüt raporu

Projeler
Statik
Mimari
Elektrik
Sıhhi Tesisat
Kalorifer
Isı Yalıtım Projeleri
Telefon Tesisatı Projesi

(Projeler İlgili Meslek Odalarından onaylı olacaktır)

Fenni Müelliflerin (TUS) Büro Tescil Belgeleri ve Sözleşmeleri

İnşaat Mühendisi
Mimar
Makina Mühendisi
Harita Mühendisi
Elektrik Mühendisi veya Elektrik Teknikeri

Sığınak komisyon raporu (Toplam inşaat alanı 800 m den fazla olan binalar için istenecektir)

Asansör Projesi (4 den fazla katlı binalardan istenir. Proje Elektrik ve Makine Mühendislerince hazırlanmış olacak.)

İnşaat Defterleri (Mimarlar odasından alınacak)

Ağaç Dikim Ücreti (Ağaç Başına 50 TL)

Mükellefin; T.C. Kimlik Numarası ve Belediye Sicil Numarası

İnşaat Tanıtım Levhası

Not: Bütün projeler, belediyemize kayıtlı fenni mülleifler tarafından hazırlanacak ve üstlenilecektir

   
© 2011 ERZİNCAN DEMİRKENT BELEDİYESİ & TÜM HAKLARI SAKLIDIR